صورت ( مَلک دردائیل ) | درجه 1

صورت ( مَلک دردائیل )

صورت ( مَلک دردائیل )
صورت ( مَلک دردائیل )

تجیب خلقے ، هر ڪه این طلسم را همراه داشته باشد محبوب قلوب خلایق گردد و پیوسته نزد مردم و سلاطین و حڪام و بزرگان صاحب عزت باشد و مونس ایشان گردد و پیوسته شادڪام و خندان باشد این طلسم همراه هر ڪسے باشد اگر با ڪسے سخن گوید آن ڪس عاشق و شیداے صاحب این طلسم میشود و از حرفش بیرون نمیرود.

خواص:

  •  جلب محبت معشوق
  •  محبوب القلوب شدن برای حامل لوح
  •  صاحب عزت و حرمت نزد مردم، حکام، سلاطین و بزرگان
  •  مردم عاشق و شیدای صاحب طلسم میگردند

    رضایت مشتری های ما
  •  جلب و مطیع و فرمانبردار شدن خلایق
  •  تسخیر و مطیع کردن شخص مورد نظر
  •  زبان بند خلقی

 

 لوح مبارک مناسب با طالع و عنصریت فرد در ساعت خاص با رعایت کلیه آداب و بخورات بر فلز هفتجوش به اسم افراد و با قلم استاد حکاکی میشود.

قواعد و دستورالعملهای نگهداری و روشهای استفاده از طلسم ملک دردایئل برای دارنده لوح بطور کامل توضیح داده خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید